Nordlys Legesenter sine nettsider hos www.minhelse.no er ikke lenger i bruk.

Ta kontakt med Nordlys Legesenter på tlf 78457545 for informasjon om deres nye nettsider.